مهندسی شیمی:

۱٫ Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

۲٫ Stanford University 

۳٫ University of California, Berkeley (UCB) 

۴٫ University of Cambridge 

۵٫ National University of Singapore (NUS) 

۶٫ California Institute of Technology (Caltech) 

۷٫ Delft University of Technology 

۸٫ Imperial College London 

۹٫ Kyoto University 

۱۰٫ University of Oxford 

۱۱٫The University of Tokyo 

۱۲٫ ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology 

۱۳٫ University of Wisconsin-Madison 

۱۴٫ Princeton University 

۱۵٫Tsinghua University 

۱۶٫ University of Minnesota 

۱۷٫ University of Texas at Austin 

۱۸٫ Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 

۱۹٫ KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology 

۲۰٫ Seoul National University 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.