اپلاى:

هیچ وقت براى شروع فرایند اپلاى زود نیست!! حتى اگر سال اول کارشناسى هستید و قصد دارید براى کارشناسى ارشد اپلاى کنید، از همین حالا باید به فکر باشید!
اولویت اول شما معدل بالاست و بعد تقویت زبان. هر نوع فعالیت دیگر مانند چاپ مقالات که در ارتقاى سطح رزومه شما موثر است در اولویت هاى بعدى قرار دارد.
نکته مهم دیگر این است که در اکثر رشته ها سابقه کار تاثیر بسیار کمترى نسبت به موارد ذکر شده دارد. در نتیجه، در صورتى که کار در کنار درس به معدل شما آسیب بزند در پروسه اپلاى به نفع شما نخواهد بود.

 

پیکاپ ویزا.ویزای

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.