شانس دریافت فاند:

 اعضاى هیئت علمى در بسیارى از دانشگاه ها، سالى یک بار در حوالى ماه مارچ جلساتى برگزار مى کنند و براى سال تحصیلى بعد تى اى ها را مشخص مى کنند. بدین ترتیب، شانس دریافت فاند به صورت تى اى در ترم اول تحصیل براى کسانى که براى ترم بهار اپلاى مى کنند نسبتا کمتر است. با این وجود این دانشجویان مى توانند ترم اول را با هزینه شخصى شروع کرده و سعى کنند از ترم دوم فاند دریافت کنند. شانس دریافت فاند در ترم دوم تحصیل به مراتب بالاتر از شانس دریافت آن از ابتدا مى باشد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.