رشته روانشناسی در کانادا:

در کانادا دانشجویانی که در دوره کارشناسی روانشناسی تحصیل می‌کنند، لیسانس علوم انسانی (BA) یا علوم تجربی (BS) در رشته روانشناسی را دریافت می‌کنند. در هر دو نوع مدرک BAو BSدوره های جامع آکادمیک شامل الزامات تحصیلی آموزشی عمومی در علوم اجتماعی و علوم انسانی برای دوره BAو علوم سخت یا طبیعی برای دوره BSبرگزار می‌شود. نمونه ای از دروس مورد ارائه در دوره کارشناسی عبارت انداز روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بین فرهنگی، الکل و مواد مخدر، روش‌های پژوهش کیفی، تحلیل‌های آماری، روانشناسی شناختی، و تربیت کودک.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.