یکى از فاکتورهاى مهم جهت انتخاب کشور هدف، توانایى شما براى پیدا کردن شغل مناسب پس از إتمام تحصیلات است. نرخ بیکارى در هر کشور تا حدودى گویاى وضعیت بازار کار آن کشور مى باشد.

نرخ بیکارى در کشورهاى مختلف دنیا در سال ٢٠١۶ بر اساس سایت بانک جهانى:

 آمریکا: ۴.٩٪‏
 کانادا ٧.١٪‏
‏ آلمان ۴.٣٪‏‏
‏ انگلستان ۴.٨٪‏
‏ فرانسه ١٠٪‏
‏اتریش ۶.١٪‏
‏ استرالیا ۵.٧٪‏
 نیوزلند ۵.٢٪‏
‏نروژ ۴.٨٪‏
 سوئیس ۴.۶٪‏
 سوئد ٧.١٪‏
‏ فنلاند ٩٪‏
‏ دانمارک ۶.١٪‏
 ایتالیا ١١.۵٪‏
 اسپانیا ١٩.۴٪‏
 ایران ١١.٣٪‏

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.