موثرترین متن ایمیل براى مکاتبه:

متن ایمیل را براى هر استاد تغییر داده و از فرستادن ایمیل هاى “عمومى” به تمامى اساتید پرهیز کنید!

 ابتدا خودتان را معرفى کنید و بهترین موارد رزومه خود را بیان کنید. مثلا اگر معدل بالایى دارید یا اینکه جزو ١٠-٢٠٪‏ بالاى کلاس خود بوده اید لازم است که به این موضوع اشاره کنید.
 سعى کنید عبارت کوتاهى در مورد تحقیقات استاد مربوطه آورده و ارتباط آن را با پروژه، پایان نامه و إحیانا مقالات خود ذکر کنید.
 در پایان سوال مورد نظر خود را بپرسید!

مثلا بگویید:
 I wonder if I have a chance of joining your research group as a graduate student on fall 2017.

 مختصر و مفید بنویسید!
 سى وى خود را ضمیمه کرده و لینک وبسایت تان را بیاورید.
 از “تِرَکِر ها” استفاده کنید!!

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.