جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا :

برابر آخرین آمارها تا کنون بیش از ۱۰ هزار نفر برای بهره‌مندی از طرح جریمه ریالی سربازی ثبت‌نام کرده‌اند.

برابر قانون ثبت‌نام کنندگان باید تا پایان سال ۹۶ حداقل هشت سال غیبت داشته باشند و افرادی که سنوات غیبتشان کمتر از این مدت باشد امکان بهره‌مندی از معافیت ریالی با پرداخت جریمه نقدی را ندارند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.