رشته نوروساینس:


Harvard University
United States Cambridge, MA 


University of California–San Francisco
United States San Francisco, CA 


University College London
United Kingdom London 


Stanford University
United States Stanford, CAProvidence, RI 


Massachusetts Institute of Technology
United States Cambridge, MA 


University of California–Los Angeles
United States Los Angeles, CA 


University of California–San Diego
United States La Jolla, CA 


Columbia University
United States New York, NY 


Johns Hopkins University
United States Baltimore, MD 

#۱۰
University of Pennsylvania
United States Philadelphia, PA 

#۱۱
University of Oxford
United Kingdom Oxford 

#۱۲
Yale University
United States New Haven, CT 

#۱۳
University of Cambridge
United Kingdom Cambridge 

#۱۴
Washington University in St. Louis
United States St. Louis, MO 

#۱۵
New York University
United States New York, NY 

#۱۶
University of Toronto
Canada Toronto, Ontario 

#۱۷
King’s College London
United Kingdom London

#۱۸
McGill University
Canada Montréal, Québec 

#۱۹
Karolinska Institute
Sweden Stockholm 

#۲۰
University of California–Berkeley
United States Berkeley, CA 

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.