‏ کارشناسى ارشد به زبان انگلیسى در دانشگاه وین:

• Computer Science
• Drug Discovery and Development?
• East Asian Economy and Society?
• Ecology and Ecosystems
• Environmental Sciences?
• European Master in Health and Physical Activity
• Evolutionary Systems Biology?
• Media Informatics
• Mathematics
• Middle European interdisciplinary master programme in Cognitive
Science?
• Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology
• Physics of the Earth (Geophysics)
• Science-Technology-Society?
•Botany
•Communication Science?

 آیلتس ۶.۵ یا تافل ٨٧
 رشته هایى که با علامت ? مشخص شده اند داراى آزمون ورودى مى باشند.
 ریز نمرات و دانشنامه کارشناسى به همراه ترجمه رسمى

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.