رشته ی هنر در آمریکا:


‏Yale University
‏New Haven, CT


‏University of California—Los Angeles
‏Los Angeles, CA


‏Virginia Commonwealth University
‏Richmond, VA


‏Rhode Island School of Design
‏Providence, RI


‏School of the Art Institute of Chicago
‏Chicago, IL


‏Carnegie Mellon University
‏Pittsburgh, PA


‏Columbia University
‏New York, NY


‏Cranbrook Academy of Art
‏Bloomfield Hills, MI


‏Alfred University—New York State College of Ceramics
‏Alfred, NY


‏California Institute of the Arts
‏Valencia, CA


‏Maryland Institute College of Art
‏Baltimore, MD

#۱۲
‏Washington University in St. Louis
‏Saint Louis, MO

#۱۳
‏Bard College
‏Annandale-on-Hudson, NY

#۱۳
‏University of California—San Diego
‏La Jolla, CA

#۱۵
‏California College of the Arts
‏San Francisco, CA

#۱۵
‏Pratt Institute
‏Brooklyn, NY

#۱۵
‏Stanford University
‏Stanford, CA

#۱۵
‏Temple University
‏Philadelphia, PA

#۱۵
‏University of Wisconsin—Madison
‏Madison, WI

#۲۰
‏Arizona State University
‏Tempe, AZ

#۲۰
‏Art Center College of Design
‏Pasadena, CA

#۲۰
‏CUNY—Hunter College
‏New York, NY

#۲۰
‏Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick
‏New Brunswick, NJ

#۲۰
‏School of Visual Arts
‏New York, NY

#۲۰
‏University of Michigan

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.