بریتانیا

حقوق شروع: ۲۲،۸۵۱ پوند
حقوق سطح متوسط: ۳۲،۶۷۱ پوند
حقوق بالاترین سطح: ۶۸،۸۴۴ پوند

آمریکا

حقوق شروع: ۵۰،۵۵۳ دلار
حقوق سطح متوسط: ۷۲،۷۱۸ دلار
حقوق بالاترین سطح: ۱۲۰،۵۲۰ دلار

 

پیکاپ وی

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

زا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.