١٠ شهر گران دنیا بر اساس واحد اطلاعاتی گروه اقتصادی مجله ی Economist :

١.شهر سنگاپور در کشور سنگاپور
٢.شهر هنگ کنگ در کشور هنگ هنگ
٣.زوریخ سوئیس
۴.توکیو ژاپن
۵.اوزاکا ژاپن
۶.سئول کره جنوبی
٧.ژنو سوئیس
٨.پاریس فرانسه
٩.نیویورک آمریکا
١٠.کپنهاک دانمارک

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.