ویزای استرالیا برای والدین

برای ارائه درخواست ویزای دسته والدین در صورتی واجد شرایط هستید که:

 • فرزندی دارید که شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزیلند می باشد
 • قبل از ارائه درخواست ویزا، فرزند شما به مدت حداقل ۲ سال به طور قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد
 • یک حامی داشته باشید
 • حد متعادلی از معیارهای آزمون خانواده را داشته باشید
 • شرایط سلامتی و شخصیتی را داشته باشید.

چگونه با ویزای والدین می توان در استرالیا اقامت داشت؟

ویزای دسته والدین به شما این امکان را می دهد که:

 • به عنوان مقیم موقت تا ۲ سال در استرالیا زندگی کنید، یا
 • به عنوان مقیم دائم استرالیا در استرالیا زندگی کنید.

اسپانسرها

برای ارائه ویزای دسته والدین با هدف زندگی در استرالیا به عنوان مقیم دائم یا موقت باید یک حامی داشته باشید.

فرد حامی باید یک شهروند استرالیا، یک مقیم دائم استرالیا یا یک شهروند واجد شرایط نیوزیلند باشد که:

 • ۱۸ سال یا بیشتر دارد
 • قبل از ارائه درخواست ویزا توسط والدین به مدت حداقل ۲ سال به طور قانونی در استرالیا زندگی کرده باشد.

شرایط خاصی برای فرد حامی زیر ۱۸ سال وجود دارد.

این شرایط در بخش انواع ویزا در قسمت پایین شرح داده شده است.

حد متعادلی از آزمون خانواده

تمام متقاضیان ویزای والدین باید حد متعادلی از آزمون خانواده را داشته باشند.

حد تعادل آزمون خانواده برای تعیین میزان ارتباط و علاقه شما به استرالیا طراحی شده است.

شما حد تعادل آزمون خانواده را خواهید داشت اگر:

 • حداقل نیمی از فرزندان شما به طور دائم در استرالیا زندگی کنند، یا
 • در استرالیا نسبت به هر کشور دیگری، تعداد بیشتری از فرزندان شما زندگی کنند.

انواع ویزای استرالیا برای والدین

انواع ویزا که در بخش پایین آمده به والدین این امکان را می دهد که:

 • به عنوان مقیم دائم یا موقت در استرالیا زندگی کنند.

کدام نوع ویزای استرالیا برای یک فرد مناسب می باشد؟

مطالعه متن های پایین به فرد کمک می کند تا متوجه شود کدام نوع ویزا برای او موجود است.

انواع ویزا بسته به شرایط شما متغیر است، که شامل موارد زیر می باشد:

 • اینکه آیا در خارج یا داخل استرالیا اقدام به ارائه درخواست کرده اید.

ارائه درخواست خارج از استرالیا

سناریو ۱

 • خارج از استرالیا اقدام به ارائه درخواست کرده اید
 • فرزندی دارید که در استرالیا زندگی می کند
 • می خواهید مقیم دائم استرالیا شوید

نوع ویزا: ویزای والدین (زیر گروه ۱۰۳)

برای ارائه درخواست ویزای والدین (زیرگروه ۱۰۳) پدر یا مادر باید:

 • حد تعادل آزمون خانواده را داشته باشد
 • شرایط سلامتی و شخصیتی را داشته باشد
 • دارای حامی باشد

زمان بررسی

 • تا ۳۰ سال

سناریو ۲:

 • در خارج از استرالیا اقدام به ارائه درخواست کرده اید
 • فرزندی دارید که در استرالیا زندگی می کند
 • می خواهید تا دو سال به عنوان مقیم موقت در استرالیا زندگی کنید
 • آمادگی پرداخت هزینه های بالاتر درخواست ویزا برای بررسی سریعتر را دارید

نوع ویزا: ویزای (موقت) والدین شریک در هزینه ها (زیرگروه ۱۷۳)

برای ارائه درخواست ویزای (موقت) والدین شریک در هزینه ها (زیرگروه ۱۷۳)، پدر یا مادر باید:

 • دارای حامی باشد
 • حد تعادل آزمون خانواده را داشته باشد
 • شرایط سلامتی و شخصیتی را داشته باشد.

ارائه درخواست داخل یا خارج استرالیا

سناریو ۳

 • در خارج یا داخل استرالیا اقدام به ارائه درخواست کرده اید
 • فرزندی دارید که در استرالیا زندگی می کند
 • می خواهید مقیم دائم استرالیا شوید
 • برای پرداخت هزینه های بالاتر ارائه درخواست ویزا با هدف سزعت بخشیدن به روند بررسی آمادگی دارید

نوع ویزا: ویزای والدین شریک در هزینه ها (زیرگروه ۱۴۳)

برای ارائه درخواست ویزای والدین شریک در هزینه ها (زیرگروه ۱۴۳)، پدر یا مادر باید:

 • حد تعادل آزمون خانواده را داشته باشد
 • نامه اطمینان از حمایت داشته باشد
 • شرایط سلامتی و شخصیتی را داشته باشد
 • دارای حامی باشد

زمان بررسی

بررسی درخواست این ویزا در زمان ارائه اظهارنامه و طبق سطوح برنامه ریزی شده در برنامه های مهاجرتی هر ساله انجام می شود. با توجه به تعداد بالای تقاضاهای در حال انجام برای این ویزا، ممکن است زمان بررسی بین سالهای برنامه متفاوت باشد.

اگر دارای ویزای (موقت) والدین شریک در هزینه ها (زیرگروه ۱۷۳) هستید و می خواهید در استرالیا به طور دائم اقامت داشته باشید، می توانید قبل از انقضای ویزای موقت خود، برای ویزای دائم والدین شرکت کننده (زیرگروه ۱۴۳) درخواستی ارائه دهید.

ارائه درخواست در استرالیا

سناریو ۴:

 • در استرالیا درخواستی ارائه داده اید
 • فرزندی دارید که در استرالیا زندگی می کند
 • می خواهید مقیم دائم استرالیا باشید
 • شرایط سنی را دارید

نوع ویزا: ویزای والدین مسن (زیرگروه ۸۰۴)

برای ارائه درخواست ویزای والدین مسن (زیرگروه ۸۰۴)، پدر یا مادر باید:

 • شرایط سنی را داشته باشند
 • حد تعادل آزمون خانواده را داشته باشند
 • شرایط سلامتی و شخصیتی را داشته باشند
 • دارای حامی باشند.

زمان بررسی

تا ۳۰ سال

سناریو ۵

 • در استرالیا اقدام به ارائه درخواست کرده اید
 • فرزندی دارید که در استرالیا زندگی می کند و می خواهید تا دو سال به عنوان مقیم موقت در استرالیا زندگی کنید
 • شزایط سنی را دارید
 • برای پرداخت هزینه های بالاتر درخواست ویزا با هدف تسریع بررسی آمادگی دارید

نوع ویزا: ویزای (موقت) والدین مسن شریک در هزینه ها (زیرگروه ۸۸۴)

برای ارائه درخواست ویزای (موقت) والدین مسن شریک در هزینه ها (زیرگروه ۸۸۴)، پدر یا مادر باید:

 • شرایط سنی را داشته باشد
 • حد تعادل آزمون خانواده را داشته باشد
 • دارای حامی باشد

سناریو ۶

 • در استرالیا اقدام به ارائه درخواست کرده اید
 • فرزندی دارید که در استرالیا زندگی می کند و می خواهید مقیم دائم کانادا شوید
 • شرایط سنی را دارید
 • آمادگی پرداخت هزینه های بیشتر درخواست ویزا را دارید

نوع ویزا: ویزای والدین مسن شریک در هزینه ها (زیرگروه ۸۶۴)

برای ارائه درخواست ویزای والدین مسن شریک در هزینه ها (زیرگروه ۸۶۴)، پدر یا مادر باید:

 • شرایط سنی را داشته باشد
 • حد تعادل آزمون خانواده را داشته باشد
 • شرایط سلامتی و شخصیتی را داشته باشد
 • نامه اطمینان از حمایت داشته باشد
 • دارای حامی باشد.

اگر دارای ویزای والدین مسن شریک در هزینه ها (زیرگروه ۸۶۴) هستید و می خواهید به طور دائم در استرالیا اقامت داشته باشید می توانید قبل از انقضای ویزای موقت خود، برای ویزای دائم والدین شریک در هزینه ها (زیرگروه ۸۶۴) اقدام به ارائه درخواست کنید.

نامه اطمینان از حمایت

درخواستهای دسته ویزای دائم والدین نیاز به نامه اطمینان از حمایت دارد.

نامه اطمینان از حمایت تعهدی قانونی از طرف یک فرد یا سازمان مبنی بر حمایت مالی از شما است که به موجب آن نیازی به تکیه بر پرداختهای امنیت اجتماعی نخواهید داشت. این نامه اطمینان، شما و هر عضو خانواده ای که در درخواست باشد شامل می شود.

چه کسی می تواند یک نامه اطمینان از حمایت به شما بدهد؟

شخص یا سازمانی که باید به شما نامه اطمینان از حمایت را بدهد می تواند حامی یا شخص دیگری باشد. تا تعداد سه نفر می توانند با هم توافق کنند تا نامه اطمینان از حمایت مشترکی به شما بدهند

اتمام پروسه ی درخواست و قرار گرفتن در صف بررسی

ممکن است وزیر حفاظت مرزی و مهاجرت تعداد افرادی را که هر ساله می توانند نوع خاصی ویزا دریافت کنند، محدود کند. محدود کردن این ویزاها را اتمام می نامند.

ویزاهای دسته والدین و والدین مسن منوط به اتمام هستند. ویزاهای دسته والدین شریک در هزینه ها در حال حاضر تمام نشده است.

اگر اقدام به درخواست ویزایی اتمام شده کرده اید باید تا زمانی که ویزاهای بیشتری موجود باشد منتظر بمانید. این امر ممکن است چندین سال طول کشیده و شما باید همه شرایط ویزا را داشته باشید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.