شهر مونترال:

در ۱۸ می ۲۰۱۷ شهر منترال ۳۷۵ سالگه میگردد. شهروندان از نژادهای مختلف تاریخ و ثروت های فرهنگی را در کنار هم جشن خواهند گرفت.
در کنار هم و بدون مرز بندی ، این نکته مهمی ایست که منترال به همه آنها آموخته است .

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.