نظام آموزشی در آلمان :

 در آلمان حدود ٣٠٠ دانشگاه وجود دارد که به ٣ دسته ی کلی تقسیم میشوند :
١.دانشگاههای دولتی عادی مانند دانشگاه تهران
مانند University of Hamburg
٢.دانشگاههای دولتی صنعتی مانند دانشگاه صنعتی شریف . تعدادشان در آلمان ١٧ عدد میباشد.
مانند Technical University of Berlin
٣.دانشگاههای دولتی علمی کاربردی
مانند:Frankfurt University Of Applied Science

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.