مونترال بهترین شهر دانشجویی:

در رنکینگ جدید، QS مونترال بهترین شهر جهان برای دانشجویان بین المللی نامگذاری شد و به برتری چهار ساله ی پاریس پایان بخشید و این جایگاه را به خود اختصاص داد.پایتخت فرهنگی کانادا که یک شهر چند فرهنگی، دو زبانی و مدعی ثابت در لیست قابل زندگی ترین شهرهای جهان است و اخیرا به عنوان جامعه ی هوشمند سال نائل شد. مونترال با رتبه ی قدرتمند در زمینه های هنری و فرهنگی و همچنین در زمینه ی دوستی، تنوع و توانایی مالی در رتبه ی پنجم طبقه ی دیدگاه دانشجویان قرار گرفته است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.