در آلمان دور انداختن هرگونه بطری شیشه ای و پلاستیکی کار کاملا عجیبی محسوب میشود.

در آن کشور به علت اهمیت مسئله بازیافت شما می توانید با برگرداندن بطری ها به هر سوپر مارکتی بخشی از پولی که در ازای خرید محصول داده بودید را پس بگیرید.

اما در کنار این قانون فرهنگ زیباتری شکل گرفته که معمولا مردم بطری هاشون را در کنار سطل آشغال ها میگذارند تا بى بضاعتها با برگرداندن آنها به سوپر مارکت پول خورد و خوراکشان را در بیاورند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.

ویزای موقت.

پیکاپ ویزا آمریکا.

پیکاپ ویزای کانادا.

وقت سفارت آمریکا.

وقت سفارت کانادا.

بورسیه تحصیلی آمریکا.

بورسیه تحصیلی کانادا.

پذیرش تحصیلی آمریکا.

پذیرش تحصیلی کانادا.

ویزای دانشجویی.

وقت سفارت.

وفت سفارت آمریکا.

وقت سفارت کانادا.

ثبت نام تافل.

ثبت نام آزمون های زبان.