رتبه بندی دانشگاه های کانادا:

در کانادا، ۵ دانشگاه شامل دانشگاه بریتیش کلمبیا (رتبه ۴۳ در رتبه بندی جهانی)، دانشگاه تورنتو ( رتبه ۲۰ در رتبه بندی جهانی)، دانشگاه مک گیل (رتبه ۲۱ در رتبه بندی جهانی)، دانشگاه آلبرتا (رتبه ۸۴ در رتبه بندی جهانی) و دانشگاه واترلو (رتبه ۶۹ در رتبه بندی جهانی) در ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا قرار دارند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.