شکایت رسمی علیه فرمان جدید ترامپ:

اولین شکایت رسمی علیه فرمان جدید ترامپ درایالت هاوایی ثبت شد. ببینیم قاضی فدرال این پرونده درتاریخ ١۵ مارچ چه حکمی صادر خواهد کرد. احتمال تعلیق این دستور همانند حکم قبلی دادگاه سیاتل وجود دارد.چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی نیاز دارید

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.