فرصت ورود و کشف فرصتهای تحصیلی ، سرمایه گذاری و کارآفرینی:

اغلب ویزاهای صادرشده توسط اداره مهاجرت کانادا برای افراد دارای شرایط کافی ، ۵ ساله مولتی بوده و امکان خوبی برای سفر در طول ۵ سال را برای دارندگان ویزا فراهم میکند.

مدارک اولیه مورد نیاز؛

-پاسپورت معتبر و عکس پاسپورتی
-مدارک تمکن مالی
-دعوتنامه از فرد یا سازمانی در کانادا و یا ارائه برنامه دقیق بازدید از کانادا ( هدف از سفر)
-پر کردن فرمهای ویزا
-پرداخت هزینه های قانونی مربوط به اخذ ویزای توریستی کشور کانادا
-انجام انگشت نگاری سفارت کانادا.

سفارت کانادا در تهران برای انگشت نگاری خدماتی ندارد و می بایست از کشورهای همسایه اقدام نمود.

سایر مدارک تکمیلی که نشان دهنده وجود tie یا همان وابستگی شما به کشور خودتان است که به نوعی آفیسر را قانع میکند که شما پس از اخذ ویزای مسافرتی کانادا به کشور خود باز خواهید گشت.
– ارائه کامل سوابق شغلی اعم از نامه های اشتغال به کار و فیش حقوقی و مرخصی
-ارائه کامل اسناد مربوط به دارایی های شما
-رکورد ویزای های شما به کشورهای قبلی

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.