محدودیت سنی فرزندان بالای ٢١ سال:

اگر پدر یا مادر دارای تابعیت آمریکا با پر کردن فرم I-130 برای فرزندشون درخواست اقامت دائم کنند، سن فرزند برای مقاصد اقامت دائم در همان روزی که فرم I-130 ارسال شده فریز می شود و دیگه از اون روز به بعد افزایش سن فرزند آسیبی به پرونده مهاجرتش وارد نمی ﮐﻨﺪ.

اگر پدر یا مادر دارای اقامت دائم (گرین کارت) برای فرزند زیر ٢١ تقاضای اقامت دائم کرده باشند، سن فرزند زمانی فریز می شود که پدر یا مادر سیتی زن شده باشند. روزی که پدر و مادر سیتی زن شوند، سن فرزند برای مقاصد پرونده مهاجرتی در همون روز فریز می شود.

بنابراین اگر برای فرزندان زیر ٢١ درخواست اقامت دائم کردید و سیتی زن هم نیستید، باید مراقب رد شدن سن فرزندتون از ٢١ سال باشید.

به علاوه به خاطر داشته باشید که ازدواج فرزند همیشه برای امور مهاجرتی یک نکته منفی حساب می شه و در برخی موارد باعث بسته شدن پرونده مهاجرت و در برخی موارد دیگه باعث تغییر دسته بندی مهاجرتی و تاخیر طولانی در روند مهاجرت می شود.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.