سرمایه گذاری دولت کانادا:

در این هفته دولت کانادا سرمایه گذاری زیادی در بخش تحصیلات عالیه در دانشگاه ها و کالج های سراسر کشور انجام می دهد .
این دانشگاه ها و موسسات آموزشی عبارتند از :
دانشگاه ریسون در تورنتو ، انتاریو
دانشگاه مک گیل در مونترال،کبک
کالج هالند در کارلوت توون ، پرنس ادوارو
این سه دانشگاه سرمایه قابل توجهی هم از دولت کانادا و هم از دولت استانی کسب کرده اند
وزیر توسعه اختراعات علم و فناوری کانادا بانی خیلی از این سرمایه گذاری ها بوده است وی بیان کرده است که این سرمایه گذاری تاریخی دولت در این زمینه یک قدم به سوی چشم انداز جایگاه کانادا به عنوان مرکز اختراعات جهانی است و این به معنای رهبریت کانادا در خلق و جذب ایده ، فناوری و خلاقیت ، مهارت در مشاغل طبقه متوسط و موفقیت شرکت های دانش بنیان است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.