تغییرات جدید هزینه های اداره مهاجرت ایالات متحده:

مهاجرت از طریق برنامه سرمایه گذاری
ای بی ۵ ( EB5 Investor Program )
هزینه قدیم: ۱،۵۰۰ دلار
هزینه جدید: ۳،۶۷۵ دلار

دریافت Re-Entry Permit
هزینه قدیم : ۳۶۰ دلار
 هزینه جدید : ۵۷۵ دلار

 اقدام برای خویشاوندان
هزینه قدیم : ۴۲۰ دلار
هزینه جدید : ۵۳۵ دلار

هزینه صدور گرین کارت
 هزینه قدیم : ۱۶۵ دلار
 هزینه جدید : ۲۲۰ دلار

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.