جریمه مشمولان خدمت وظیفه عمومی:

 نمایندگان مجلس،به دولت اجازه دادند تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌ صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می شود، معاف کند.

زیردیپلم ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دیپلم ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
فوق دیپلم ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
لیسانس ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
فوق لیسانس ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
دکترای تخصصی رشته‌های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.