نسل جدید کانادایی ها:

بر اساس گزارش یکی از پروژه های سازمان مهاجرت ، شهروندی و پناهندگی کانادا نیمى از نسل جدید کانادایی ها را تا سال ۲۰۳۶ مهاجرین تشکیل خواهند داد .
براساس آمار منتشر شده سازمان آمار کانادا جمعیت مهاجران کشور تا سال ۲۰۳۶ تقریبا ۳۰ درصد رشد خواهد داشت
براساس این گزارش سه شهر اصلی مقصد زندگی مهاجران بوده است :
تورنتو (۳۳ تا ۳۹ درصد )
مونترال (حدود ۱۴ درصد )
ونکوور ( حدود ۱۳ درصد )
و بقیه اکثرا در شهرهای کلگری ، ادمونتون ، وینیپنگ سکنی گزیدند
این گزارش جامع نشان دهنده ظرفیت بالای کانادا برای جذب مهاجر است و این رشد جمعیت نه تنها منجر به توسعه جامعه و اقتصاد می شود بلکه به کانادا کمک خواهد کرد تا نقش بسزایی در این زمینه ها در جهان ایفا کند .

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.