انگیزه نامه:

 اهمییت بسیار زیاد انگیزه نامه از کسى پوشیده نیست و این روزها به علت نزدیکى ددلاین ها بسیارى از افراد درگیر نگارش انگیزه نامه هستند.

 حتما سعى کنید از ابتدا انگیزه نامه ى خود را به زبان انگلیسى بنویسید. نه اینکه ابتدا آن را به فارسى نوشته و سپس ترجمه کنید. یکى از مشکلاتى که در ترجمه فارسى به انگلیسى وجود مى آید، باقى ماندن ساختارهاى فارسى در متن انگلیسى است!

 مثلا در فارسى ما جملات بسیارى را با حرف عطف “و” به یکدیگر متصل میکنیم اما این کار جملات انگلیسى را سخت و غیر قابل فهم میکند.

 طولانى بودن جملات به شرطى مجاز است که خواننده را دچار ابهام نکند.

مطمئن شوید که قبل از فرستادن مدارک، انگیزه نامه ى شما را چند نفر که مسلط به زبان انگلیسى هستند، خواننده و تصحیح کرده اند

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.