جان کلی:
photo_2017-02-01_11-50-26

 

جان کلی، وزیر امنیت میهن:‌ من می خواهم روشن کنم که فرمان اجرایی اخیر به چه معناست و به چه معنا نیست. این فرمان منع مسافرت یا سفر نیست. این یک بند موقتی است که به ما اجازه می دهد روند بررسی کنونی برای ویزا و پناهندگان را بهتر کنیم.

‎در ۳۰ روز آینده ما نقاط ضعف و قوت سیستم مهاجرت مان را که سخاوتمندانه ترین در جهان است ارزیابی و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. ما سپس به شرکای خارجی مان ۶۰ روز زمان خواهیم داد تا با مقررات امنیت ملی ما همکاری کنند. بدین ترتیب ما می توانیم تضمین کنیم که سیستم آن گونه که باید کار می کند و آن حفاظت از مردم آمریکاست. تکرار می کنم این یک منع برای مسلمانان نیست. هدف وزارت امنیت میهن حفاظت از مردم آمریکا، میهن مان، ارزش هایمان و آزادی ادیان که یکی از اساسی ترین ارزش هایی است که ما به آن ارج می نهیم، است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.