گرین کارت:

بعد از اتفاقات اخیر در آمریکا (ترامپ),قابل توجه دارندگان گرین کارت ,فرم ۴٠٧ به برخی از عزیزان داده شده که متاسفانه امضای اون به معنای عدم تمایل به داشتن گرین کارت هست. در صورت تمایل به حفظ گرین کارت خود بدون تامل امضا نکنید.


چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش و ویزای دانشجویی نیاز دارید

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.