مشخصات نظام آموزشی کانادا

مشخصات نظام آموزشی کانادا

 تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

‌در این‌ کشور کودکان‌ ۳-۶ ساله در مهد کودک‌ها و دوران‌ آمادگی، تحت‌ تعلیم‌ و تربیت‌ قرار می‌گیرند.

شروع‌ دوره‌ ابتدایی‌ (Elementary School) از ۶ سالگی‌ است.

در استان‌ کبک‌ کلاس‌ اول‌ تا ششم‌ و در استان‌های‌ دیگر کلاس‌ اول‌ تا هفتم‌ را دوره‌ ابتدایی‌ می‌دانند.

دوره‌ دبیرستان‌(Secondary School)  چهار سال‌ است‌ (Grades 8 to 12).

نظام‌ تحصیلی‌ پیش‌دانشگاهی‌ در این‌ کشور به‌گونه‌ایست‌ که‌ تا قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌ دانش‌آموزان‌ حدود ۱۲سال‌ تحصیل‌

می‌کنند.

البته‌ در استان‌ اونتاریو برای‌ اخذ دیپلم‌ دبیرستان‌ باید ۱۳سال‌ درس‌ بخوانند.

دانش‌آموزان‌ دروس‌ علمی‌ اونتاریو(Ontario Academic Credits) OAC را نیز در سال‌ سیزدهم‌ می‌گذرانند.

تحصیلات‌ دانشگاهی

‌‌دانشگاههای‌ کانادا درانتخاب‌ دانشجویان‌ اختیارکامل‌ دارند.

شرط‌ ورود به‌ دانشگاهها براساس‌ معدل‌ سال‌ آخر دانش‌آموزان‌ در دبیرستانهاست.

شرایط‌ پذیرش‌ در دانشگاه برای‌ دانشجویان‌ تمام‌ وقت‌ و نیمه‌ وقت‌ یکسان‌ است.

درخصوص‌ پذیرش‌ دانشجو برای‌ تحصیلات‌ تکمیلی، دانشگاهها بر اساس‌ ضوابط‌ خود اقدام‌ می‌کنند. 

مراکز آموزش‌ عالی‌ در کانادا مستقل‌ هستند.

مدارک‌ دانشگاهی‌ را نیز خودشان‌ صادر می‌کنند.

اکثردانشگاهها درکانادا انگلیسی‌ زبان‌ هستند.

ولی‌۷دانشگاه‌ فرانسوی‌ زبان‌ و ۲دانشگاه‌ ۲زبانه‌ نیزوجوددارد.

 دوره‌های‌ تحصیلی

 ‌ Associate Degree .1 شامل‌ دو سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ از کالج‌های‌ دو ساله‌ یا پس‌ از گذراندن‌ دو سال‌ تحصیل‌ از یک‌ دوره‌ چهار ساله‌ دانشگاهی‌ است.

Bachelor .2  شامل چهار سال‌ تحصیل‌ بعد از دیپلم‌ دبیرستان‌ می‌باشد.در بعضی‌ رشته‌ها مانند معماری‌ طول‌ این‌ دوره‌ به‌ پنج‌ سال‌ نیز می‌رسد.

در استان‌ اونتاریو به‌ دلیل‌ طول‌ دوره‌ دبیرستان‌ که‌ ۱۳ سال‌ است، دوره‌های‌ سه‌ ساله‌ نیز وجود دارد .

Master .3 شامل دوسال‌ تحصیل‌ تمام‌وقت‌ است. برای‌ ورود به‌ این‌ دوره، دارا بودن‌ مدرک‌ Bachelor با ارایه‌ نتایج‌ ورودی‌ مانندGRE،شرط‌ معدل‌ ومعرفی‌ استادان‌ الزامی‌ است. درصورتی‌ که‌ دانشجو بخواهد در رشته‌ای‌ غیراز رشته‌ قبلی‌اش‌ ادامه‌ تحصیل‌ دهد، باید تعدادی‌ درس‌ اضافی‌ بگذراند.

به‌ همین‌ دلیل‌ طول‌ دوره‌های‌Master از یک‌ و نیم‌ تا سه‌ سال‌ متغیر است.

ضمناً‌ در این‌ دوره‌ دانشجو می‌تواند درس‌ با(Dissertation) پژوهش‌ را مدنظر قرار دهد یا بیشتر به‌ درس‌ پرداخته‌ و در نهایت‌ یک‌ یا دو کار علمی‌ کوچک‌ را پشت‌ سر گذارد.

دربیشتردانشگاه‌هااین‌دوره‌ همراه‌با ارایه‌ پایان‌نامه‌ علمی‌است.

البته‌گذراندن‌این‌دوره‌ باتعدادبیشتر واحد نیز میسر است.

‌Engineer Degree . 4 و :  Specialistاین‌ نوع‌ مدارک‌ به‌ صورت‌ مستقل‌ بعد از گرفتن‌Master دربعضی‌ازرشته‌هاارایه‌می‌شود.

PhD .5 برای ورود به‌ این‌ دوره‌ معدل‌ +B یا بالاتر در دوره‌Master مورد نیاز است. علاوه‌ براین‌ دانشجو باید توصیه‌های‌ کتبی‌ استادان‌ قبلی‌ داشته‌ باشد که‌ توانایی‌ او را برای‌ پژوهش‌ نشان‌ دهد.

برای‌ دوره ‌PhD دانشجو باید حداقل‌ سال‌های‌ تحصیلی‌ تمام‌ وقت در دانشگاه حضور داشته باشد.و همچنین دروس مورد نیاز را با موفقیت بگذراند .

امتحان‌ جامع‌،نوشتن‌ و دفاع‌ شفاهی‌ از پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ نیز جزو الزامات گذراندن این دوره است.

طول‌ متوسط‌ دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ کانادا چهار سال‌ است.

همچنین امکان‌ اخذ مدرک PhDبدون‌ دریافت‌Master و به‌ صورت‌ انتقال‌ ازآن تنها با داشتن‌Bachelor میسر است.