خدمات پستی در کانادا

 

خدمات پستی در کانادا:

اداره پست کانادا یک سازمان دولتی است که در ابتدای کار و پیش از سال ۱۸۶۷ در قالب یک بنگاه خصوصی فعالیت خود را آغاز

نموده بود که عمده فعالیت‌های پستی کانادا را عهده‌دار بود. این اداره در سال ۱۸۶۷ تغییر مالکیت داد و تحت نظر دولت کانادا ادامه

فعالیت نمود.

چنانچه هنوز مکانی برای اقامت دائم انتخاب نکرده اید، راه های مختلفی وجود دارد که می توانید نامه های خود را دریافت کنید:

استفاده از آدرس پستی یکی از بستگان یا دوستان (توجه داشته باشید برای اینکار باید ابتدا از صاحب آدرس اجازه بگیرید)
استفاده از خدمات عمومی تحویل در نزدیکترین اداره پست
استفاده از صندوق پستی دراداره پست (PO Box) که می توانید آنرا از ادارات پست یا فروشگاه هایی این نوع خدمات را ارائه میدهند اجاره کنید.

کد پستی:

در کانادا کد پستی ۶ کاراکتر است. که از میان به وسیله فاصله از هم جدا می شوند. همیشه بخش اول دو حرف است که یک عدد در میان آنها وجود دارد و بخش دوم از دو عدد تشکیل شده که یک حرف در میان آنها وجود دارد:
H3Z 2Y7