افتتاح حساب در بانک های کانادا

افتتاح حساب در بانک های کانادا:

برای باز کردن حساب در بانک‌های کانادا موارد زیر را در نظر داشته باشید:

۱هزینه ماهانه حساب
۲نزدیک بودن خود پرداز های بانک مورد نظر به محل کار یا زندگی شما
۳شرایط تخصیص کارت اعتباری (کردیت کارت)
۴ارایه خدمات بانکی اینترنتی (آن لاین)
۵امکان و هزینه واریز و دریافت پول از ایران و یا سایر کشورها
۶میزان سود حساب پس انداز

 

انواع حساب بانکی در بانکهای کانادا:

حساب در گردش (Chequing Account)
حساب پس انداز با سود کم (Low Interest Saving Account)
حساب پس انداز با سود زیاد (High Interest Saving Account)
حساب دلار آمریکای (U.S. Dollar Account)
حساب پس انداز معاف از مالیات (TFSA)
حساب با سود تضمین شده (GIC)

 

حسابهای بانکی متداول عبارتند از :

حساب پس انداز- حسابی کاربردی است که سود بانکی اندکی نیز به موجودی آن تعلق می گیرد.
حساب جاری- حسابی است که برای انجام معاملات مکرر (دریافت و برداشت) مناسب بوده و امکان صدور دسته چک برای این نوع حساب نیز مقدور می باشد.
تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع حساب بانکی و مشخصات مربوطه، بستگی به شرایط و نیازهای مالی شما دارد.

 

ا