افتتاح حساب در بانک های کانادا

افتتاح حساب در بانک های کانادا:
برای باز کردن حساب در بانک‌های کانادا موارد زیر را در نظر داشته باشید:
. ۱-هزینه ماهانه حساب
• ۲-نزدیک بودن خود پرداز های بانک مورد نظر به محل کار یا زندگی شما
• ۳-شرایط تخصیص کارت اعتباری (کردیت کارت)
• ۴-ارایه خدمات بانکی اینترنتی (آن لاین)
• ۵-امکان و هزینه واریز و دریافت پول از ایران و یا سایر کشورها
• ۶-میزان سود حساب پس انداز

انواع حساب بانکی در بانکهای کانادا:
• حساب در گردش (Chequing Account)
• حساب پس انداز با سود کم (Low Interest Saving Account)
• حساب پس انداز با سود زیاد (High Interest Saving Account)
• حساب دلار آمریکای (U.S. Dollar Account)
• حساب پس انداز معاف از مالیات (TFSA)
• حساب با سود تضمین شده (GIC)

 

 

حسابهای بانکی متداول عبارتند از :
• حساب پس انداز- حسابی کاربردی است که سود بانکی اندکی نیز به موجودی آن تعلق می گیرد.
• حساب جاری- حسابی است که برای انجام معاملات مکرر (دریافت و برداشت) مناسب بوده و امکان صدور دسته چک برای این نوع حساب نیز مقدور می باشد.
تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع حساب بانکی و مشخصات مربوطه، بستگی به شرایط و نیازهای مالی شما دارد.

ا