پرداخت Sevis Fee سفارت آمریکا

پرداخت Sevis Fee سفارت امریکا

سفارت Sevis Fee

سویس فی هزینه ای است که برای کلیه دانشجویان خارجی متقاضی تحصیل در امریکا بایستی پرداخت شود.

سویس فی Sevis Fee برای ویزاهای دانشجویی ۲۰۰ دلار امریکا می باشد.

رسید سویس فی را با خود برای مصاحبه سفارت امریکا همراه ببرید.

سویس فی سفارت امریکا برای ویزای دانشجویی امریکا ۲۰۰ دلار می باشد و برای ویزای تحقیقاتی ۱۸۰ دلار امریکایی می باشد.

سویس فی را می توانید از طریق موسسه ما ارزان و سریع پرداخت نمایید.

سویس فی برای یکسال اعتبار دارد.

اطلاعات مربوط به شما بایستی در فرم Sevis Fee درست و دقیق باشد.

 

خدمات ویزای کانادا و آمریکا:

مشاوره تخصصی انواع ویزای کانادا و امریکا، نوبت سفارت امریکا، پرداخت ها، لیست و کنترل مدارک سفارت کانادا وامریکا ، پیکاپ

ویزای امریکا و کانادا،سویس فی سفارت امریکا،اقدام انلاین ویزای کانادا،پر کردن فرم ds160وفرمهای سفارت کانادا برای ویزای

تحصیلی،توریستی یا ویزیتوری,کاری و….

 

گاه در آمریکا، خوابگاه در کانادا، آب و هوا کانادا، آب و هوای آمریکا، شرایط کار آمریکا، شرایط کار کانادا، بیمه در آمریکا، بیمه در کانادا، هزینه تحصیل در آمریما، هزینه تحصیل در کانادا، هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا، ویزای آمریکا، ویزای کانادا، پیکاپ ویزا،  وقت سفارت آمریکا، وقت سفارت کانادا، وجه سفارت آمریکا، وجه سفارت کانادا، ویزای توریستی آمریکا،ویزای توریستی کانادا، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی، تاریخچه آمریکا ، تحصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه آمریکا، تحصیل رایگان در آمریکا ، پذیرش تحصیلی آمریکا، تاریخچه کانادا ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ، بورسیه دانشگاه کانادا ، تحصیل رایگان در کانادا، پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا ،بیمه در آمریکا ، بیمه در کانادا ، وقت توریستی آمریکا،ویزای