پیکاپ ویزا

پیکاپ ویزای آمریکا 

هر شخص پس از اتمام مصاحبه با سفارت آمریکا ممکن است موفق به اخذ یکی از برگه های زیر شود :

  • برگه سفید : نشان دهنده این است که فرد در همان روز مصاحبه reject شده است.
  • برگه زرد : احتمال ویزا دهی حدود ۷۰ % است . در این حالت شخص مصاحبه شونده باید به وسیله شماره ثبت شده بر روی برگه زرد و یا کد DS 160 پروسه FBI CHECK خود را پیگیری نماید. هنگامی که این پروسه به آخر رسید .سفارت اجازه پیکاپ را برای مسافر صادر می کند.
  • برگه صورتی : احتمال ویزا دهی ۹۵ % است و بنا بر صلاحدید سفارت نیازی به FBI CHECK نیست.

پس از اینکه درخواست ویزای فرد از سوی سفارت مورد قبول قرار می گیرد، باید پاسپورت به سفارت ارسال شود ( پیکاپ ویزا ) تا ویزا ضمیمه ی پاسپورت شود و بتواند به کشور مورد نظر مسافرت کند. به این مرحله ، یعنی ضمیمه شدن ویزا به پاسپورت اصطاحاً پیکاپ ( Pick Up Visa) گفته می شود.

پیکاپ ویزای آمریکا از ترکیه 

پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا 

جهت پیکاپ ویزای خود از ترکیه حداقل ۲ هفته زمان لازم است .

لطفا مدارک زیر را آماده نموده و  به همراه پاسپورت تحویل موسسه دهید .

 

ویزای توریستی:

 پاسپورت امضا شده
  برگه DS-160
 برگه وقت سفارت
  وکالت نامه محضری

  شناسنامه
  ایمیل سفارت

 ویزای دانشجویی:

 پاسپورت امضا شده
  برگه DS-160
  برگه وقت سفارت
 وکالت نامه محضری
  شناسنامه
  ایمیل سفارت
 فرم I20 یا DS2019

ویزای اقامتی:

  پاسپورت
  برگه case no
 برگه پست انتخاب شده
  وکالت نامه محضری
  شناسنامه

 

   آمریکا در آنکارا                                     ۶۴۵ هزار تومان


پیکاپ ویزای آمریکا در امارات

 

ویزای توریستی:

 پاسپورت امضا شده
 وکالت نامه محضری
 نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 ایمیل سفارت
 برگه زرد یا صورتی

ویزای دانشجویی:

 پاسپورت امضا شده
 وکالت نامه محضری
 نام کاربری و پسوورد حساب کاربری وقت سفارت
 ایمیل سفارت
 برگه زرد یا صورتی
 فرم I20

 

 پیکاپ ویزای آمریکا از دوبی                          ۲۰۰ هزار تومان

 پیکاپ ویزای آمریکا از ابوظبی                      ۳۵۰هزار تومان


پیکاپ ویزای آمریکا در ارمنستان

 

ویزای کاری:
 اصل پاسپورت
 کپی دعوتنامه شغلی

ویزای توریستی:
 اصل پاسپورت
 برگه زرد
 فرم DS-160

ویزای دانشجویی:
 اصل پاسپورت
برگه زرد

 فرم DS-160
 فرم I20

ویزای ۲۰۱۲ به قبل:
 اصل پاسپورت
 اصل برگه زرد یا صورتی

 

  پیکاپ ویزای آمریکا از ارمنستان                    ۳۰۰ هزار تومان


 

پیکاپ ویزای آمریکا از دوبی 

پیکاپ ویزای آمریکا از امارات 

پیکاپ ویزای آمریکا از ابوظبی 

پیکاپ ویزای امریکا از دوبی 

پیکاپ ویزای امریکا از ابوظبی

پیکاپ ویزای آمریکا از ترکیه 

پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا 

پیکاپ ویزای امریکا از ترکیه 

پیکاپ ویزای امریکا از انکارا 

پیکاپ ویزای آمریکا از ارمنستان

پیکاپ ویزای آمریکا از ایروان 

پیکاپ ویزا آمریکا از دوبی 

پیکاپ ویزا آمریکا از امارات 

پیکاپ ویزای آمریکا از ابوظبی 

پیکاپ ویزای امریکا از دوبی 

پیکاپ ویزایامریکا از ابوظبی

پیکاپ ویزا آمریکا از ترکیه 

پیکاپ ویزا آمریکا از آنکارا 

پیکاپ ویزا امریکا از ترکیه 

پیکاپ ویزا امریکا از انکارا 

پیکاپ ویزا آمریکا از ارمنستان

پیکاپ ویزا آمریکا از ایروان