مقاطع تحصیلی در کانادا

مقطع تحصیلی در کانادا

 

 

تحصیلات‌ پیش‌ دانشگاهی‌

‌در این‌ کشور کودکان‌ ۳-۶ ساله در مهد کودک‌ها و دوران‌ آمادگی، تحت‌ تعلیم‌ و تربیت‌ قرار می‌گیرند.

شروع‌ دوره‌ ابتدایی‌ (ElementarySchool)  از ۶ سالگی‌ است.

در استان‌ کبک‌ کلاس‌ اول‌ تا ششم‌ و در استان‌های‌ دیگر کلاس‌ اول‌ تا هفتم‌ را دوره‌ ابتدایی‌ می‌دانند.

دوره‌ دبیرستان‌(Secondary School)  چهار سال‌ است‌.(Grades 8 to 12 )

نظام‌ تحصیلی‌ پیش‌ دانشگاهی‌ در این‌ کشور به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ تا قبل‌ از ورود به‌ دانشگاه‌ دانش‌آموزان‌ حدود ۱۲ سال‌ تحصیل‌ می‌کنند.

البته‌ در استان‌ اونتاریو برای‌ اخذ دیپلم‌ دبیرستان‌ باید ۱۳ سال‌ درس‌ بخوانند و دانش‌آموزان‌ شش سال‌ درس‌  به‌ نام‌ دروس‌ علمی‌ اونتاریو  را نیز در سال‌ سیزدهم‌ می‌گذرانند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌ ‌‌دانشگاه‌های‌ کانادا در انتخاب‌ دانشجویان‌ اختیار کامل‌ دارند.

شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها بر اساس‌ معدل‌ نمرات‌ سال‌ آخردانش‌آموزان‌ در دبیرستان‌هاست.

شرایط‌ پذیرش‌ در دانشگاه‌های‌ کانادا برای‌ دانشجویان‌ تمام‌ وقت‌ و نیمه‌ وقت‌ یکسان‌ است.در خصوص‌ پذیرش‌ دانشجو برای‌ تحصیلات‌ تکمیلی، دانشگاه‌ها بر اساس‌ ضوابط‌ خود اقدام‌ به‌ این‌ امر می‌کنند.

مراکز آموزش‌ عالی‌ در کانادا مستقل‌ هستند و مدارک‌ دانشگاهی‌ را خودشان‌ صادر می‌کنند.  

اکثر دانشگاه‌ها در کانادا انگلیسی‌ زبان‌ هستند، ولی‌ هفت دانشگاه‌ فرانسوی‌ زبان‌ و دو دانشگاه‌ دو زبانه‌ نیز وجود دارد.

 

دوره‌های‌ تحصیلی‌

‌‌◄دوره‌های‌ هنری‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ مدارک‌ Certificate   و Diploma  :

این دوره ۱-۳ ساله در کالج ها به دلیل ورود آسان تر برای ورود به دانشگاه ها برگزار میشود.


◄Bachelor : شامل چهار سال‌ تحصیل‌ تمام‌ وقت‌ است؛ در بعضی‌ رشته‌ها مانند معماری‌ طول‌
این‌ دوره‌ به‌ پنج‌ سال‌ نیز می‌رسد در استان‌ اونتاریو به‌ دلیل‌ طول‌ دوره‌ دبیرستان‌ که‌ ۱۳ سال‌ است، دوره‌های‌ سه‌ ساله‌ نیز وجود دارد .

◄Master : برای ورود به‌ این‌ دوره‌ داشتن‌ مدرک‌Bachelor   با معدل‌ حداقل‌B ضروری‌ است. در صورتی‌ که‌ دانشجو بخواهد در رشته‌ای‌ غیر از رشته‌ قبلی‌اش‌ ادامه‌ تحصیل‌ دهد، باید تعدادی‌ درس‌ اضافی‌ بگذراند. به‌ همین‌ دلیل‌ طول‌ دوره‌های‌Master  از یک‌ و نیم‌ تا سه‌ سال‌ متغیر است. ضمناً‌ در این‌ دوره‌ دانشجو می‌تواند درس‌ با(Dissertation)  پژوهش‌ را مدنظر قرار دهد یا بیشتر به‌ درس‌ پرداخته‌ و در نهایت‌ یک‌ یا دو کار علمی‌ کوچک‌ را پشت‌ سر گذارد.

◄ Ph.D : برای ورود به‌ این‌ دوره‌ معدل‌ +B  یا بالاتر در دوره‌Master   مورد نیاز است. علاوه‌ بر این‌ دانشجو باید توصیه‌های‌ کتبی‌ استادان‌ قبلی‌ داشته‌ باشد که‌ توانایی‌ او را برای‌ پژوهش‌ نشان‌ دهد. برای‌ دوره‌Ph.D.  در کانادا دانشجو باید حداقل‌ سال‌های‌ تحصیلی‌ تمام‌ وقت، گذراندن‌ دروس‌ تعیین‌ شده، گذراندن‌ امتحان‌ جامع‌ (کتبی‌ یا شفاهی‌ یا هر دو( و نوشتن‌ و دفاع‌ شفاهی‌ از پایان‌ نامه‌ پژوهشی‌ را با موفقیت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های‌ کانادا چهار سال‌ است.

در موارد خاصی‌ امکان‌ اخذ مدرک‌ Ph.D.  بدون‌ دریافت‌Master   و به‌ صورت‌ انتقال‌ از این‌ مرحله‌ و تنها با داشتن‌Bachelor  میسر است.

اع