لیست مدارک مورد نیاز جهت ارایه به سفارت کانادا :

۱- فرم های سفارت ( این قسمت توسط موسسه تکمیل میگردد )

۲-  ۳ قطعه عکس ۴*۶دقت شود در پشت عکسها نام و تاریخ تولد ذکر شود.

۳- کپی از پاسپورت معتبر ( حداقل ۶ ماه اعتبار لازم است )

۴- ترجمه شناسنامه

۵- ترجمه کارت ملی

۶- ترجمه کارت پایان خدمت ( آقایان )

۷- اصل پذیرش تحصیلی

۸- ترجمه مدارک دانشگاهی

۹- ترجمه ریز نمرات دانشگاهی

۱۰- رزومه

۱۱- نمره تافل یا آیلتس

۱۲- Study Plan

۱۳- رسید پرداخت وجه سفارت

۱۴- ترجمه اسناد مالکیت متقاضی یا پدر و یا مادر

۱۵- ترجمه مدارک مالی متقاضی و یا پدر و یا مادر

۱۶- اصل اعلام مانده انگلیسی

۱۷- گواهی سابقه کاری و یا نامه موقعیت شغلی در آینده

۱۸- کپی از مقالات چاپ شده و یا اختراعات به ثبت رسیده

۱۹- نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل

۲۰- ترجمه نامه عدم سوء پیشینه