توصیه نامه (Recommendation Letter)چیست؟

توصیه نامه توسط اساتیدی که رابطه دانشگاهی یا حرفه ای با شما دارند(اساتید راهنما)نوشته می شود.

دانشگاه ها معمولا دو یا سه توصیه نامه در خواست می کنند.

در این نامه اساتید درباره توانایی ها ،علایق،مهارت ها و خصوصیات خوب شما می نویسند.

هدف از توصیه نامه،تایید شایستگی و توانایی شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه مقصد است.

توصیه نامه فقط برای متقاضیان  ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیاز است.

و متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی نیازی به ارائه آن ندارند.

 

گاه در آمریکا، خوابگاه در کانادا، آب و هوا کانادا، آب و هوای آمریکا، شرایط کار آمریکا، شرایط کار کانادا، بیمه در  در کانادا، ویزای آمریکا، ویزای کانادا، پیکاپ ویزا،  وقت سفارت آمریکا، وقت سفارت کانادا، وجه سفارت آمریکا، وجه سفارت کانادا، ویزای توریستی آمریکا،ویزای توریستی کانادا، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی، تاریخچه آمریکا ، تحصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه آمریکا، تحصیل رایگان در آمریکا ، پذیرش تحصیلی آمریکا، تاریخچه کانادا ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا ،بیمه در آمریکا ، بیمه در کانادا ، وقت سفارت ،پیکاپ ویزا، آزمون های زبان ، نظام وظیفه، بهترین موسسه اعزام دانشجو، موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی، مجوز رسمی، مجوز رسمی از وزارت علوم.انگیزه نامه، SOP، CV، شرایط پذیرش ،