بورسیه دانشگاه های آمریکا

images-44

بورسیه دانشگاه های آمریکا برای کمک به دانشجویان به دو گروه تقسیم می‌شود.

گروه اول بورسیه ها در قبال فعالیت دانشجو به عنوان کار تحقیقی یا تدریس به او پرداخت می‌شود .

و گروه دوم بدون نیاز به انجام چنین فعالیت‌هایی و عموما به دانشجویان ممتاز پرداخت می‌شود .

میزان بورسیه درکشورهای مختلف (با توجه به هزینه‌ها) و دانشگاه‌های مختلف متفاوت است.

اما اکثرا برای زندگی دانشجویی کافی هستند.

دولت آمریکا سالیانه ۵۵ میلیارد برای تحقیقات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی این کشور سرمایه گذاری می نماید.

درآمریکا بیش از۱۰۰۰ دانشگاه به بیش از ۶/۲ میلیون نفر دانشجو درمقاطع فوق لیسانس ودکترا خدمت رسانی می نمایند.

که بیش از ۱۰ درصد این دانشجویان افراد خارجی مشغول به تحصیل در این کشور هستند.

بورسیه های بسیاری ازدانشگاهها و برنامه های تحصیلی ازسال دوم به متقاضیان خارجی اخذ بورسیه در آمریکا داده میشود.

در رشته هایی نظیر حقوق و بازرگانی و ارتباطات ، بیش از آنکه بورسیه به دانشجویان تعلق گیرد،دانشگاهها دانشجویان را به گرفتن وام از دولت تشویق می کنند.

ا

 

گاه در آمریکا، خوابگاه در کانادا، آب و هوا کانادا، آب و هوای آمریکا، شرایط کار آمریکا، شرایط کار کانادا، بیمه در آمریکا، بیمه در کانادا، هزینه تحصیل در آمریما، هزینه تحصیل در کانادا، هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا، ویزای آمریکا، ویزای کانادا، پیکاپ ویزا،  وقت سفارت آمریکا، وقت سفارت کانادا، وجه سفارت آمریکا، وجه سفارت کانادا، ویزای توریستی آمریکا،ویزای توریستی کانادا، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی، تاریخچه آمریکا ، تحصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه آمریکا، تحصیل رایگان در آمریکا ، پذیرش تحصیلی آمریکا، تاریخچه کانادا ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ، بورسیه دانشگاه کانادا ، تحصیل رایگان در کانادا، پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در