بهترین دانشگاه های آمریکا برای استخدام بعد از فارغ التحصیلی

در جدول زیردانشگاه هایی که بیشترین نرخ استخدام فارغ التحصیلان را دارند ، توسط شرکت های مختلف در آمریکا رتبه بندی شده اند

 

US Rank 2018 Graduate Employability Rank 2018 Graduate Employability Rank 2017 دانشگاه ایالت شهر
۱ ۱ ۲ Harvard University Massachusetts Cambridge
۲ ۲ ۱ California Institute of Technology California Pasadena
۳ ۳ ۴ Massachusetts Institute of Technology Massachusetts Cambridge
۴ ۵ ۷ Stanford University California Stanford
۵ ۷ ۱۱ Princeton University New Jersey Princeton
۶ ۸ ۱۰ Yale University Connecticut New Haven
۷ ۱۴ ۳ Columbia University New York New York City
۸ ۱۵ ۴۳ New York University New York New York  City
۹ ۲۱ ۲۸ Johns Hopkins University Maryland Baltimore
۱۰ ۲۲ ۲۰ University of California, Berkeley California Berkeley
۱۱ ۲۷ ۳۳ Dartmouth College New Hampshire Hanover
۱۲ ۴۰ ۳۷ Duke University North Carolina Durham
۱۳ ۴۱ ۹۷ Rice University Texas Houston
۱۴ ۴۲ ۵۲ University of Chicago Illinois Chicago
۱۵ ۴۷ ۴۲ Brown University Rhode Island Providence
۱۶ ۵۴ ۳۹ Brigham Young University-Provo Utah Provo
۱۷ ۵۷ ۱۰۷ Ohio State University Ohio Columbus
۱۸ ۶۱ ۵۳ Carnegie Mellon University Pennsylvania Pittsburgh
۱۹ ۶۲ ۴۰ University of California, Los Angeles California Los Angeles
۲۰ ۶۵ ۵۱ Cornell University New York Ithaca
۲۱ ۶۷ ۶ Boston University Massachusetts Boston
۲۲ ۶۸ NR Tufts University Massachusetts Medford
۲۳ ۹۳ ۱۱۷ Georgia Institute of Technology Georgia Atlanta
۲۴ ۹۴ ۹۵ Georgetown University Washington DC
۲۵ ۱۰۶ ۹۳ University of Pennsylvania Pennsylvania Philadelphia
۲۶ ۱۰۹ ۱۱۵ University of Texas at Austin Texas Austin
۲۷ ۱۱۵ ۱۰۶ Northwestern University Illinois Evanston
۲۸ ۱۱۸ ۱۱۰ Texas A&M University Texas College Station
۲۹ ۱۲۵ ۱۳۲ Rutgers, the State University of New Jersey New Jersey New Brunswick
۳۰ ۱۲۶ ۱۱۴ Purdue University Indiana West Lafayette
۳۱ ۱۳۵ ۸۶ University of Southern California California Los Angeles
۳۲ ۱۳۶ NR George Washington University Washington DC
۳۳ ۱۴۵ NR University of Boston, Massachusetts Massachusetts Boston
۳۴ ۱۴۸ NR Vanderbilt University Tennessee Nashville
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Arizona State University Arizona Tempe
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Brandeis University Massachusetts Waltham
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ ۵۶ University of California, San Francisco California San Diego
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Case Western Reserve University Ohio Cleveland
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Florida Institute of Technology Florida Melbourne
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR University of Illinois at Urbana-Champaign Illinois Champaign
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ ۱۲۸ University of Michigan Michigan Ann Arbor
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Northeastern University Massachusetts Boston
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Pennsylvania State University Pennsylvania State College
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ ۸۶ University of Southern California California Los Angeles
۳۵ ۱۵۰-۲۰۰ NR Stony Brook University New York Stony Brook
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR Babson College Massachusetts Wellesley
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR Boston College Massachusetts Boston
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR University of California, Santa Barbara California Santa Barbara
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR Emory University Georgia Atlanta
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ ۸۱ Michigan State University Michigan East Lansing
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR University of North Carolina at Chapel Hill North Carolina Chapel Hill
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR University of Notre Dame Indiana Notre Dame
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR Pomona College California Claremont
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR University of Virginia Virginia Charlottesville
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR Washington University in St Louis Missouri St Louis
۴۶ ۲۰۰-۲۵۰ NR University of Wisconsin-Madison Wisconsin Madison