اینکه بتوانید حمایت کننده کسی برای دریافت ویزای اسپانسر شیپ در کانادا باشید، میبایست شهروند کانادا باشید و یا اینکه اقامت دائم کانادا داشته باشید. از شرایط دیگری که برای دریافت این ویزا حائز اهمیت است سن بالای ۱۸ سال و امکان حمایت مالی برای فرد اسپانسر‌شونده (حمایت شونده) از طرف شما می باشد.

ویزای اسپانسرشیپ کانادا

چه کسانی می‌توانند از ویزای اسپانسر شیپ کانادا استفاده کنند؟

     ویزای اسپانسر شیپ کانادا برای همسر

 

این برنامه به افراد مقیم و یا شهروند کانادا اجازه می‌دهد که همسر یا شریک زندگی خود را که یک سال و یا بیشتر با او زندگی کرده باشند را به کانادا بیاورند. همچنین کشور کانادا برای هم جنس ها نیز این قوانین را می‌پذیرد. در صورت طلاق پس از اسپانسرشیپ، فرد اسپانسر‌کننده به مدت ۳ سال و فرد اسپانسر شونده به مدت ۵ سال اجازه اسپانسر کردن فرد جدید را ندارند. اگر در هنگام شروع پرونده اقامت، همسر خود را اعلام نکنید، هیچ وقت امکان اسپانسر کردن آن فرد را نخواهید داشت.

 

     پدر و مادر، پدربزرگ و مادر‌بزرگ

 

در این قسمت فرد اسپارکننده باید تعهد تامین مالی فرد اسپانسر شونده را به مدت ۲۰ سال بدهد.

 

فرزندانی که نسبت خونی دارند و فرزندانی که سرپرستی آن‌ها را برعهده داشته باشید.

 

برای فرزندان به مدت ۱۰ سال پس از اخذ اقامت دائم و یا تا زمانیکه به سن ۲۵ سال برسند میبایست فرد اسپانسرکننده تعهد مالی لازم است را به دولت کانادا بدهد.

 

مسئولیت های فرد اسپانسر کننده

 

  • امضای تعهدنامه برای تامین هزینه های خوراک و پوشاک و مسکن فرد اسپانسر‌شونده در مدت زمان تعیین شده

 

  • تعهدنامه جهت عدم تقاضای کمک هزینه زندگی فرد اسپانسرشونده از دولت کانادا (در صورت درخواست کمک هزینه، فرد حمایت کننده میبایست هزینه های مربوطه را به دولت کانادا پرداخت کند)

 

  • بستن قرارداد بین فرد اسپانسر کننده و اسپانسر‌شونده مبنی بر پایبندی به مسئولیت‌هایشان

 

موانع موجود برای فرد اسپانسرکننده جهت حمایت کردن فرد برای دریافت ویزای اسپانسر‌شیپ کانادا

  • انجام ندادن تعهدهایی که قبلا داده اید.

 

  • اعلام دادگاه مبنی بر عدم پرداخت کمک خرجی فرزند

 

  • اگر شما به جنایات خاصی محکوم شده اید، نمی‌توانید کسی را نیز حمایت کنید. این جنایات شامل جرائم جنسی، جرائم خشونت آمیز می شود‌، و اگر شما در حال حاضر در زندان هستید، بدون در نظر گرفتن تخلف، نمی توانید یک حامی مالی بگیرید.

 

  • در صورت درخواست دریافت کمک هزینه زندگی (به جز وام و هزینه از کار افتادگی) از دولت کانادا، شما امکان حمایت کردن فرد دیگری را برای دریافت ویزای اسپانسرشیپ نخواهید داشت.