شهریه دانشگاه های آمریکا:

money_currency_photo_004

شهریه‌ها و چگونگی تامین مخارج دانشجویان:

وام‌های کم بهره تضمین شده از طرف دولت فدرال (federal loans)، کمک هزینه‌های بلاعوض (grants) و انواع بورس‌های 

تحصیلی از مهمترین راه‌های تامین شهریه دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا محسوب می‌شوند. در سال ۲۰۰۷، ارزان‌ترین شهریه

سالیانه از آن کالج ایالتی دالتون در ایالت جورجیا ( ۲٬۰۴۸ دلار شهریه دانشجوی بومی تمام وقت در سال) و گران‌ترین شهریه

متعلق به دانشگاه جرج واشنگتن (۳۷٬۸۲۰ دلار در سال برای دانشجویان مقطع کارشناسی) بود.

هزینه تحصیل در آمریکا:

جدول زیر نشاندهنده محدوده متعلق به هریک از مقاطع تحصیلی میباشد. بدیهی است که تحصیل در دانشگاه های خصوصی به مراتب به هزینه بیشتری نیاز دارد.

هزینه سالانه به دلار

نام دوره ی مقطع تحصیلی

ردیف

۱۲۰۰۰ الی ۱۵۰۰۰

فوق دیپلم (Associate)

۱

۱۴۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰

لیسانس (BA/BS/B.BA/B.Eng)

۲

۱۵۰۰۰ الی ۲۲۰۰۰

فوق لیسانس (MA/MS/M.Eng)

۳

۲۵۰۰۰ الی ۳۰۰۰۰

مدیریت اجرایی (MBA/D.BA)

۴

۱۵۰۰۰ الی ۲۲۰۰۰

دکتری (PhD/EH.D/D.Sc)

۵

۳۵۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰

پزشکی و دندانپزشکی (پس از لیسانس)

۶

۳۵۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰

داروسازی (پس از لیسانس)

۷

۲۵۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰

دامپزشکی (پس از لیسانس)

۸

 

دانشجو، موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی، مجوز رسمی، مجوز رسمی از وزارت علوم،شرایط پذیرش ، شرایط ویا،ز شرایط اقامت، شرایط کار، شرایط زندگی ، شرایط تحصیل، شرایط بورسیه، در آمد در آمریکا، در آمد در کانادا، کانادا، آمر

پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا ،بیمه در آمریکا ، بیمه در کانادا ، وقت سفارت ،پیکاپ ویزا، آزمون های زبان ، نظام وظیفه، بهترین موسسه اعزام 

یکا، امریکا، بورسیه تحصیلی آمریکا، بورسیه تحصیلی